All posts by Siga_admin

DISC Communicatiestijlen Simulator

Competenties

Communicatievaardigheden

Doel

Het doel van de training/workshop is deelnemers inzicht geven in zijn eigen communicatieve vaardigheden, specifiek komt dat op het volgende neer:

  • inzicht geven in eigen gedragsstijl en de impact daarvan op anderen;
  • inzicht geven in de gedragsstijl van de ander;
  • de verschillende stijlen laten onderkennen en waarderen;
  • aansluiting zoeken bij de stijl van de ander.

Doelgroep

Eerstejaars studenten van NHL Hogeschool die aan communicatieve vaardigheden moeten werken.

Omschrijving

Deel 1

Online analyse: De student maakt voorafgaand aan de video role play (AVR) een formatieve test, door in een groep een kaartspel te spelen. De uitkomst van het kaartspel geeft de student een persoonlijkheidsanalyse die ‘getoetst’ wordt in de AVR.

Deel 2

Video role play (AVR) : In de AVR volgt de student een groep studenten die een introductieweek organiseren. De groep studenten loopt tegen diverse problemen aan. De student heeft bij elk probleem de keuze uit 4 antwoordmogelijkheden. Iedere antwoordmogelijkheid is gekoppeld aan een persoonlijkheidstype.  Daarnaast krijgt de student bij ieder antwoord een terugkoppeling, om het inzicht in zijn/haar persoonlijkheid te vergroten.

Deel 3

Live simulatie: De groep studenten moeten het eerstejaars introductiekamp organiseren. De groep komt voor diverse uitdagingen te staan, waarvoor zij ter plekke een oplossing moeten zoeken. Er zijn diverse oplossingen mogelijk…. Wie treedt op als leider, wie is inventief en wie voelt de introductiegroep het beste aan? De live simulatie wordt gefilmd en gevolgd door een begeleidend docent.

Toepassing

Training/Workshop

Duur

Bij voorkeur 135 minuten, kan ook in 90 minuten.

Aantal deelnemers

5 – 15 personen

Ontwikkelaar

NHL Hogeschool

Wilt u meer informatie over DISC of overleggen wat de mogelijkheden zijn? Mail gerust naar info@sigalab.nl

 

Keep Talking

Keep Talking, een Serious Game voor communicatie en leiderschap.

‘Keep Talking’ simuleert een ervaring waarbij spelers onder hoge druk problemen moeten oplossen. Door de korte duur per speelronde komen speler er snel achter dat ze keuzes moeten maken en een heldere strategie moeten formuleren om de opdracht in het spel tot een goed einde te brengen. Wie neemt binnen het team de verantwoordelijkheid voor het proces en hoe stuur je de mensen aan die jou kunnen helpen.

In teams van 6 deelnemers spelen steeds 3 spelers het spel en de andere 3 observeren de situatie. Na elke ronde volgt er een reflectie met als doel om naar het eigen gedrag te kijken en met concrete verbeteringen te komen voor de volgende ronde.

Specificaties

Aantal spelers :                 6 – 12

Speeltijd :                           120 minuten (speelrondes van 10 minuten, waarvan 5 spelen en 5 reflecteren).

Materiaal :                          Per groep 1x een laptop met de software, reflectieformulieren.

Belangrijke kwesties

  • Een goede balans vinden tussen een mensgerichte en taakgerichte benadering.
  • Een heldere communicatievorm kiezen waardoor spelers snel hun problemen duidelijk kunnen maken.
  • Een goede taakverdeling om alle problemen binnen de gestelde tijd op te lossen.

Resultaten

  • Inzicht in het eigen handelen als leider en als lid van het team.
  • Een voorbeeld krijgen van hoe een mensgerichte en taakgerichte leider er in de praktijk uit ziet.
  • Ervaren wat het effect is van verschillende communicatievormen.

Ervaring

Speler ervaren door de aanwezig timer en geluid in het spel direct vanaf het begin sterke druk om de gegeven puzzels op te lossen. Deze druk zorgt er echter ook voor de speler er voor kiezen om hun team vrij direct aan te sturen. Deze interactie maakt het tijdens de reflectie mogelijk om met de spelers te praten over wat hun geprefereerde stijl is en hoe ze hun gedrag kunnen aanpassen op dat van anderen. Alleen door het maken van een heldere taakverdeling en een goede communicatievorm kan het spel binnen de tijd tot een goed einde worden gebracht.