Tag Archives: Games

DBE PEERFEEDBACK SPRINT

BDE Peerfeedback Sprint is een serious game die door hbo-opleidingen kan worden gebruikt om studenten voor te bereiden op een ontwerpgericht onderzoeksproject. In een vijfdaagse simulatiegame doorlopen de studenten de opeenvolgende stappen van de design thinking-cyclus en leren ze bijbehorende methoden & technieken toe te passen.

DBE Peerfeedback Sprint is een blended, lowfidelity, multi-player game. De game wordt deels in workshop-vorm, deels online gespeeld en maakt gebruik van eenvoudige digitale middelen. De game is geschikt voor groepen vanaf vier personen en kan gemakkelijk met een hele klas of zelfs met meerdere klassen tegelijk worden gespeeld. Studenten leveren individueel hun opdrachten in, maar werken samen bij de uitvoering van de opdrachten.

In de game speelt de student de rol van junior professional in dienst van een adviesbureau. Het hoofd van de afdeling heeft de spelers voor de komende week vrij geroosterd om een design-sprint uit te voeren, met als doel om binnen een week een concept te ontwikkelen dat een oplossing biedt voor het probleem van de opdrachtgever.

Dagelijks ontvangen de studenten een deelopdracht van de sprint master. Vervolgens moeten de studenten iedere dag een deelproduct opleveren, peerfeedback geven op het deelproduct van hun collega’s en ontvangen zij peerfeedback van collega’s op hun eigen deelproduct. Op de finale dag pitchen de spelers hun ontwerp in een klassikale bijeenkomst.

Hieronder kun je de handleiding van game gratis downloaden. De versie die we in deze handleiding beschrijven is de versie die we voor de bacheloropleiding Human Resource Management (HRM) van NHL Stenden Hogeschool hebben ontwikkeld. De game kan echter gemakkelijk bij andere hbo-opleidingen worden gebruikt.

Als je vragen hebt over de simulatiegame  mail dan naar djoerd.hiemstra@nhlstenden.com of bel 058-2511528.

Download
Handleiding DBE Peerfeedback Sprint

Little Sod

Little Sod, een Serious Game verandermanagement

Little Sod simuleert een ervaring waarbij de speler een kind van 4 ontmoeten die graag wil dat zijn kinderopvang gaat veranderen. Gedurende deze workshop moeten spelers een probleemanalyse maken en uiteindelijk werken aan een verbeterplan. Dit plan moet vervolgens gepresenteerd worden aan de 4 jarige opdrachtgeven. Dit proces leert de spelers te denken vanuit de klant en een complex probleem te analyseren vanuit het perspectief van verschillende stakeholders.

Tijdens de workshop werken de spelers in teams die met elkaar in competitie zijn om de opdracht binnen te halen. De spelers krijgen de beschikking over knip en plak materiaal om een presentatie voor te bereiden. Gedurende de workshop zijn er facilitators aanwezig die verschillende rollen vervullen zoals de ouders van het kind of de directeur van de opvang waar de spelers vragen aan kunnen stellen.

Specificaties

Aantal spelers :                 15 – 25

Speeltijd :                           240 minuten

Materiaal :                          Oude tijdschriften, knip en plak materiaal, rol omschrijvingen

Belangrijke kwesties

  • Maken van een goede stakeholder analyse waarin alle belangen en zorgen worden meegenomen..
  • Inleven in de klant en leren om te communiceren met een bijzondere opdrachtgever.

Resultaten

  • Het opstellen van een gestructureerd veranderplan toegespitst op de opdrachtgever
  • Stakeholder analyse maken.
  • Bedenken van creatieve oplossingen voor een complex probleem.

Ervaring

Hoewel de situatie in eerste instantie helder lijkt, komen de speler er snel achter dat alle stakeholders eigenlijk iets anders willen en dat al deze behoeftes moeilijk met elkaar te verenigen zijn. Spelers moeten durven om vragen te stellen om alle informatie boven tafel te krijgen. De grootste stap is niet alleen om al deze informatie samen te brengen maar ook om dit vervolgens te vertalen naar een veranderplan en een presentatie die aansluiten bij de belevingswereld van de opdrachtgever. Een vier jarig kind kan nog niet lezen en schrijven en de spelers zullen zich hier dan ook op aan moeten passen.

 

Mindset

The Mindset Game is een serious game is gebaseerd op de beroemde Mindset-theorie van Carol Dweck.

De game geeft de spelers inzicht in het verschil tussen een ‘growth mindset’ en een ‘fixed mindset’.

Studenten met een ‘growth mindset’ geloven dat je kennis, vaardigheden en competenties kunt ontwikkelen door toewijding en inzet. “Mijn prestaties zeggen iets over mijn ontwikkeling”. Een ‘growth mindset’ wordt gezien als een effectieve houding in leersituaties.

Studenten met een “fixed mindset”, daarentegen,  geloven dat prestaties vooral iets zeggen over hoe goed je bent. “Je prestaties zeggen iets over je aanleg, je capaciteiten en je kwaliteiten”. Dit wordt gezien als een minder effectieve houding in leersituaties.

The Mindset game is een bordspel dat gemakkelijk in de klas kan worden gespeeld. De speelduur is 2 uur: anderhalf uur spel en een half uur debriefing.

Bridge-IT

 

Brige-IT is een serious game die projectteams inzicht geeft in samenwerkings- en afstemmingsproblemen die op de loer liggen bij het voorbereiden en uitvoeren van ontwerp- en innovatieprojecten.

Bridge-IT speelt zich af in een klein attractiepark dat zich heeft aangesloten bij een Amerikaanse keten.

 Om voldoende publiek te trekken heeft het park elk jaar betere attracties nodig. Aan de deelnemers de opdracht om de toekomst van het park te redden.

Bridge-IT wordt gespeeld in een workshop van 6 uur.

 

 

The Big Picture

The Big Picture, een Serious Game voor verandermanagement en klantcontact.

‘The Big Picture’ simuleert een proces waarbij spelers moeten samenwerken met elkaar en de cliënt om zo snel mogelijk tot een serie van complete beelden te komen. Al deze beelden bestaan uit 9 losse stukjes en hebben een illustratie en boodschap die aansluit bij het overkoepelende doel. Deze boodschappen kunnen tijdens de reflectie besproken worden.

De spelers worden verdeelt in kleine groepjes van 2 tot 5 spelers en ontvangen per groep een set van 9 willekeurig losse stukjes. De spelers krijgen een vage omschrijving van de cliënt over het doel. De spelers moeten analyseren wat de behoeftes zijn van de cliënt en vervolgens met elkaar en de cliënt samenwerken om tot de complete beelden te komen. In de debriefing bespreekt de groep zowel het proces als het gedrag gedurende het spel in relatie tot het overkoepelende doel.

Specificaties

Aantal spelers :                 16+

Speeltijd :                           60 minuten (inclusief 30 minuten reflectie)

Materiaal :                          Set van 9 puzzels van elk 9 stukjes.

Belangrijke kwesties

  • Ontwikkelen van een goede strategie voor samenwerking en het benoemen van de juiste acties, structuur en gedrag om de opdracht tot een succes te brengen.
  • Bespreken van concepten als leiderschap, onderhandelen en samenwerken in het licht van de behoeftes van de client.

Resultaten

  • Begrijpen welke stappen genomen moeten worden om de behoeftes voor een succesvolle verandering vast te stellen.
  • Hoe werkt de groep samen.
  • Hoe moeten we veranderen op het gebied van samenwerking om productiviteit te verhogen.

Ervaring

De spelers proberen eerst om de beelden te maken door stukjes te ruilen met de andere teams. Zodra ze door hebben dat ze dit niet zelf kunnen oplossen gaan ze op zoek naar een nieuwe strategie of gaan ze terug naar de cliënt om vragen te stellen. Op het eind komen ze er achter dat dit proces veel tijd in beslag heeft genomen omdat ze aan de opdracht zijn begonnen op basis van aannames en de tijd niet efficiënt of effectief hebben besteed. Gedurende de debriefing zal worden besproken hoe vergelijkbare situaties in de praktijk voorkomen kunnen worden.

Basic Situational Judgement Sims

Basic Situational Judgement Sims zijn eenvoudige simulatie-games die tegen relatief geringe kosten op maat kunnen worden gemaakt voor opleidingen, bedrijven en instellingen.

In de game doorlopen de deelnemers een scenario waarin zij met een reeks kritische praktijksituaties worden geconfronteerd. De deelnemers moeten steeds een keuze maken uit verschillende gedragsopties en vervolgens hun keuze beargumenteren.

De simulatiegames kunnen zowel in groepen als individueel worden gespeeld en kunnen zowel voor leer- als assessmentdoeleinden worden gebruikt.

Overcooked

Overcoocked is een coöperatieve multi-player game.

Met je team run je keuken van een restaurant. De kwaliteit van leidinggeven, samenwerking en communicatie heeft direct invloed op de tevredenheid van je klanten.

Hoe geef je leiding? Hoe verdeel je de werkzaamheden? Hoe stem je de verschillende processen op elkaar af?

In de game kunnen (aspirant) leidinggevenden experimenteren met verschillende stijlen van leidinggeven en kunnen medewerkers oefenen met verschillende samenwerkingsvormen en communicatiestijlen.

 

 

Integrity

Competenties
Integriteit, Ethisch Handelen

Doel
Iedereen wordt in zijn of haar leven geconfronteerd met morele dilemma’s, daarom is het van cruciaal belang morele oordeel- en besluitvaardigheid te ontwikkelen. Het doel van deze serious game is de deelnemer in staat te stellen ethische dilemmas te herkennen en een goed begrip te krijgen van zijn/haar eigen morele kompas.

Omschrijving 
In deze single-player simulatiegame doorloop je een scenario waarin je als salesmanager een handelsmissie onderneemt naar het land Integria. De offerte van je bedrijf  is positief ontvangen. Echter, de klant wil jou en je bedrijf beter leren kennen. Daarom ben je  uitgenodigd voor een bezoek. Hoe ga jij om met de ethische dilemmas waar je tegenaan loopt?

Toepassing
Training/Workshop

Duur
75 minuten

Aantal deelnemers
5 -30 personen

Ontwikkelaar
T-Xchange

Play your Strengths

Competenties
Samenwerken, teamontwikkeling en zelfsturing

Doel
Het doel van deze workshop is de samenwerking binnen een team te verbeteren. Dit doen we door talenten, persoonlijke kwaliteiten en sterke kanten van verschillende teamleden te identificeren en te onderzoeken hoe deze optimaal kunnen worden ingezet binnen het team.

Omschrijving
Deze workshop is ontwikkeld door de Deense organisatieadviseur Mads Bab en is gebaseerd op inzichten uit de positieve psychologie en het sociaal constructivisme. Met behulp van Lego Serious Play bouwen de deelnemers constructies die inzichtelijk maken wanneer verschillen de teamleden ‘op hun best’ zijn en hoe talenten, kwaliteiten en sterke kanten van verschillende teamleden kunnen worden gecombineerd tot een zo sterk mogelijk team.

Toepassing
Training/workshop

Duur
90 minuten

Aantal deelnemers
5 – 25 personen

Ontwikkelaar
Mads Bab

 

Team Up

Competenties
Samenwerken en teamontwikkeling

Doel
In een team van vier personen ga je een aantal uitdagingen aan en worden verschillende onderdelen van effectief samenwerken benadrukt.

Omschrijving 
In een mutiplayer adventure game probeer je als team een gezamenlijk doel te bereiken. Om dat doel te bereiken moeten problemen worden opgelost en uitdagingen het hoofd worden geboden. Daarbij is het van belang om effectief samen te werken, (gedeeld) leiderschap te tonen, taken te verdelen en af te stemmen en helder te communiceren. Tijdens het spelen van de game worden tal van statistieken geregistreerd die inzicht geven in de door het team toegepaste strategieen en de sterke en zwakke kanten van het team. Op basis van die statistieken wordt vervolgens gereflecteerd op factoren die de samenwerking bevorderen en belemmeren. Vervolgens worden verbeterpunten geformuleerd die in de dagelijkse samenwerking binnen het team kunnen worden toegepast.

 

Toepassing
Training/workshop

Duur
120 minuten

Aantal deelnemers
max. 8 personen (max. 20 op aanvraag)

Ontwikkelaar
The Barn in samenwerking met de Technische Universiteit Delft en Accenture

Wilt u meer informatie over Team Up? Mail dan naar info@sigalab.nl