Category Archives: Communicatie

Bablr

Competenties
Afhankelijk van het scenario: de simulator leent zich voor authentieke praktijk casuïstiek.

Doel
Het scenario brengt de speler in een complexe realistische situaties, waar van alles aan de hand kan zijn. Denk hierbij aan oplossen van communicatieproblemen, het managen van een innovatief project of het bemiddelen in conflictsituaties. Het doel van de simulator is om de speler in een veilige omgeving zeer realistisch te laten ervaren hoe het is om in voornoemde situaties te acteren en zo te werken aan bijhorende competenties.

Omschrijving
De simulator vertoont gelijkenis met de aloude text adventures. De speler interacteert met de simulator per (eigen) mail en leert zo de situatie rondom de uit te spelen case kennen. Ieder scenario wordt gekenmerkt door een authentiek praktijkprobleem met bijbehorende rollen welke door de simulator ingevuld worden. Ieder scenario kent een aantal milestones, welke uiteindelijk leiden tot een ‘gouden route’ naar een oplossing van de situatie. De speler zoekt contact met de verschillende rollen en heeft vrijheid om haar eigen weg te vinden in het scenario.

Toepassing
Competentieontwikkeling

Duur
10 dagen tot 20 weken

Aantal deelnemers
Max. 10 personen per scenario

Ontwikkelaar
NHL Hogeschool: Derek Kuipers en Gijs Terlouw

Wilt u meer informatie over Bablr? Mail naar info@sigalab.nl

Esch-Cape

Competenties
Leiderschap, communiceren, samenwerken
 
Doel
Het doel van escaperoom Esch Cape is om teams en organisaties te verbeteren door inzicht (reflectie) en overzicht (gedragsverdieping) te bieden in hoe teams functioneren op het gebied van samenwerken, communiceren en leiderschap. De fysieke escaperoom is zo ontwikkeld dat na afloop de transfer van simulatie naar werkelijkheid gemakkelijk te maken is voor de medewerker, waardoor het leereffect optimaal is.

Omschrijving
Real-life multiplayer simulatiegame, waarbij je als team uit de duistere werkkamer moet zien te ontsnappen waarin je wordt opgesloten. Esch Cape wordt – grotendeels – zonder computer gespeeld.

Toepassing
Reflectie/training/rapportage

Duur
20 minuten
 
Aantal deelnemers
3 – 6 personen

Ontwikkelaar
Friesland Boeit

Wilt u meer informatie over de Esch Cape? Mail naar info@sigalab.nl

Team Up

Competenties
Samenwerken en teamontwikkeling

Doel
In een team van vier personen ga je een aantal uitdagingen aan en worden verschillende onderdelen van effectief samenwerken benadrukt.

Omschrijving 
In een mutiplayer adventure game probeer je als team een gezamenlijk doel te bereiken. Om dat doel te bereiken moeten problemen worden opgelost en uitdagingen het hoofd worden geboden. Daarbij is het van belang om effectief samen te werken, (gedeeld) leiderschap te tonen, taken te verdelen en af te stemmen en helder te communiceren. Tijdens het spelen van de game worden tal van statistieken geregistreerd die inzicht geven in de door het team toegepaste strategieen en de sterke en zwakke kanten van het team. Op basis van die statistieken wordt vervolgens gereflecteerd op factoren die de samenwerking bevorderen en belemmeren. Vervolgens worden verbeterpunten geformuleerd die in de dagelijkse samenwerking binnen het team kunnen worden toegepast.

 

Toepassing
Training/workshop

Duur
120 minuten

Aantal deelnemers
max. 8 personen (max. 20 op aanvraag)

Ontwikkelaar
The Barn in samenwerking met de Technische Universiteit Delft en Accenture

Wilt u meer informatie over Team Up? Mail dan naar info@sigalab.nl

ArrA

Competenties
Samenwerken, teamontwikkeling en zelfsturing

Doel
Het doel van deze workshop is de samenwerking en communicatie binnen een team te verbeteren. Dit doen we door een game te spelen waarbij het team onder hoge druk een gezamenlijk doel moet bereiken om vervolgens systematisch verbeterpunten te identificeren en deze in de volgende ronde toe te passen.

Omschrijving
De game is een combinatie van een escape room en een adventure game. De deelnemers betreden een tempel en per abuis wordt het beveiligingsmechanisme in werking gezet. Alleen door effectief samen te werken kan het team de tempel tijdig verlaten en voorkomen dat de tempel instort.

Toepassing
Training/Workshop

Duur
120 minuten

Aantal deelnemers
5 – 10 personen

Ontwikkelaar
NHL Hogeschool: Arjan van Vliet, Ralph Schaafsma, Djoerd Hiemstra

Inschrijven voor de workshop?

Artemis

Competenties
Leiderschap, samenwerking en persoonlijke kwaliteiten.

Doel
Het doel van de workshop is deelnemers inzicht te geven in verschillende samenwerkingsstrategieën en de link tussen persoonlijke kwaliteiten en rolverdeling. Tijdens de workshop denken deelnemers na over hun kwaliteiten en hoe deze kunnen worden vertaald naar een functieomschrijving of rol. Vervolgens gaan de deelnemers als team aan de slag met de game ‘Artemis Bridge’ om de rolverdeling en samenwerkingsstrategieën te testen. Door de juiste rolverdeling en samenwerkingsstrategieën toe te passen is het mogelijk de missie tot een succes te brengen.

Omschrijving
Multiplayer simulation game gebaseerd op ‘Artemis Bridge’

Toepassing
Training / Workshop

Duur
120 minuten

Aantal deelnemers
6

Ontwikkelaar
NHL Hogeschool

Inschrijven voor de workshop?

DISC Communicatiestijlen Simulator

Competenties

Communicatievaardigheden

Doel

Het doel van de training/workshop is deelnemers inzicht geven in zijn eigen communicatieve vaardigheden, specifiek komt dat op het volgende neer:

  • inzicht geven in eigen gedragsstijl en de impact daarvan op anderen;
  • inzicht geven in de gedragsstijl van de ander;
  • de verschillende stijlen laten onderkennen en waarderen;
  • aansluiting zoeken bij de stijl van de ander.

Doelgroep

Eerstejaars studenten van NHL Hogeschool die aan communicatieve vaardigheden moeten werken.

Omschrijving

Deel 1

Online analyse: De student maakt voorafgaand aan de video role play (AVR) een formatieve test, door in een groep een kaartspel te spelen. De uitkomst van het kaartspel geeft de student een persoonlijkheidsanalyse die ‘getoetst’ wordt in de AVR.

Deel 2

Video role play (AVR) : In de AVR volgt de student een groep studenten die een introductieweek organiseren. De groep studenten loopt tegen diverse problemen aan. De student heeft bij elk probleem de keuze uit 4 antwoordmogelijkheden. Iedere antwoordmogelijkheid is gekoppeld aan een persoonlijkheidstype.  Daarnaast krijgt de student bij ieder antwoord een terugkoppeling, om het inzicht in zijn/haar persoonlijkheid te vergroten.

Deel 3

Live simulatie: De groep studenten moeten het eerstejaars introductiekamp organiseren. De groep komt voor diverse uitdagingen te staan, waarvoor zij ter plekke een oplossing moeten zoeken. Er zijn diverse oplossingen mogelijk…. Wie treedt op als leider, wie is inventief en wie voelt de introductiegroep het beste aan? De live simulatie wordt gefilmd en gevolgd door een begeleidend docent.

Toepassing

Training/Workshop

Duur

Bij voorkeur 135 minuten, kan ook in 90 minuten.

Aantal deelnemers

5 – 15 personen

Ontwikkelaar

NHL Hogeschool

Wilt u meer informatie over DISC of overleggen wat de mogelijkheden zijn? Mail gerust naar info@sigalab.nl

 

Keep Talking

Competenties
Leiderschapsvaardigheden

Doel
Het doel van de training/workshop is de deelnemer: a) verschillende leiderschapsstijlen laten leren herkennen, b) inzicht te geven in zijn/haar dominante leiderschapsstijl en de impact daarvan en c) laten ervaren hoe het is verschillende leiderschapsstijlen toe te passen.

Omschrijving
Tijdens deze workshop staat de multi player game ‘Keep Talking’ centraal. Stel je voor, jij wordt als bomexpert op pad gestuurd om met je team van specialisten een bom te ontmantelen. Je hebt de leiding over de operatie en kan als enige de bom zien en onschadelijk maken. Je specialisten zitten op veilige afstand om je te ondersteunen. De tijd dringt…

Toepassing
Training/Workshop

Duur
120 minuten

Aantal deelnemers
4 – 6 personen

Ontwikkelaar
NHL Hogeschool

Inschrijven voor de workshop?

Communicatiestijlen Simulator

Competenties
Communicatievaardigheden

Doel
Effectief communiceren vraagt om goede communicatieve vaardigheden. Het doel van de training/workshop is de deelnemer: 1) verschillende communicatiestijlen laten leren herkennen, 2)inzicht te geven in zijn of haar dominante communicatiestijl en de impact daarvan en 3) laten weten welke gedrag hij/zij kan toepassen om aansluiting te vinden bij de communicatiestijl van een ander.

Omschrijving 
De training/workshop bestaat uit het doorlopen van een adaptive video role play (AVR). Tijdens de adaptive video role play organiseer je, in de rol van projectleider,  samen met je collega’s een personeelsuitje. Echter, jij en je collega’s zitten niet altijd op één lijn… Hoe zorg jij er als projectleider voor dat er toch een personeelsuitje komt?

Toepassing
Training/Workshop

Duur
120 minuten

Aantal deelnemers
5 – 10 personen

Ontwikkelaar
HRD Adviesbureau GITP

Inschrijven voor de workshop?