Artemis

Artemis, een Serious Game voor samenwerking en reflectiemethodiek.

‘Artemis’ simuleert een ervaring waarbij de spelers onder hoge druk een bepaalde missie moeten volbrengen. Gedurende deze missie komen de spelers er achter dat ze goed moeten leren samenwerken om tot een succes te komen. Alleen als de spelers een goede strategie ontwikkelen waarbij alle kwaliteiten binnen het team worden benut en alle communicatiekanalen helder zijn opgezet zal het team in staat zijn om de missie te volbrengen.

De spelers krijgen aan het begin van de workshop een korte uitleg over het spel zelf en alle middelen die ze mogen gebruiken. Na deze uitleg mogen de spelers aan de hand van een heldere methodiek de verschillende rollen verdelen die zij gedurende het spel gaan vervullen. De ervaring gedurende het spel zal tijdens de reflectie rondes worden besproken om de spelers inzichten te geven in hun eigen handelen en hoe ze zich verhouden tot het team.

Specificaties

Aantal spelers :                 6

Speeltijd :                           120 minuten (2 speelrondes van elk 15 minuten)

Materiaal :                          6 laptops, Artemis software, Reflectieformulieren

Belangrijke kwesties

  • Ontwikkelen van een goede strategie voor samenwerking en het benoemen van de juiste acties, structuur en gedrag om de opdracht tot een succes te brengen.
  • Structuur aanbrengen in de communicatiekanalen en het inzichtelijk maken van de informatiestromen binnen het team.

Resultaten

  • Begrijpen hoe het eigen handelen bijdraagt aan het resultaat van een actie.
  • Hoe werkt de groep samen.
  • Begrijpen hoe de verschillende persoonlijkheden binnen het team interactie hebben en hoe ze hier op in kunnen spelen..

Ervaring

Het belang van een goede strategie is niet meteen vanaf het begin duidelijk. Hierdoor ervaren spelers in de eerste ronde een aantal moeilijkheden die gedurende de reflectie de basis vormen om naar het eigen handelen te kunnen kijken. De speler vertalen de resultaten van de reflectie naar concreet gedrag en krijgen de kans om hier mee te experimenteren tijdens de tweede ronde. De laatste reflectie legt de focus op een hoger niveau door de speler niet alleen naar het eigen handelen te laten kijken, maar hier ook het aspect van de dynamiek van de groep aan toe te voegen.