Category Archives: Samenwerking

Bridge-IT

 

Brige-IT is een serious game die projectteams inzicht geeft in samenwerkings- en afstemmingsproblemen die op de loer liggen bij het voorbereiden en uitvoeren van ontwerp- en innovatieprojecten.

Bridge-IT speelt zich af in een klein attractiepark dat zich heeft aangesloten bij een Amerikaanse keten.

 Om voldoende publiek te trekken heeft het park elk jaar betere attracties nodig. Aan de deelnemers de opdracht om de toekomst van het park te redden.

Bridge-IT wordt gespeeld in een workshop van 6 uur.

 

 

The Big Picture

The Big Picture, een Serious Game voor verandermanagement en klantcontact.

‘The Big Picture’ simuleert een proces waarbij spelers moeten samenwerken met elkaar en de cliënt om zo snel mogelijk tot een serie van complete beelden te komen. Al deze beelden bestaan uit 9 losse stukjes en hebben een illustratie en boodschap die aansluit bij het overkoepelende doel. Deze boodschappen kunnen tijdens de reflectie besproken worden.

De spelers worden verdeelt in kleine groepjes van 2 tot 5 spelers en ontvangen per groep een set van 9 willekeurig losse stukjes. De spelers krijgen een vage omschrijving van de cliënt over het doel. De spelers moeten analyseren wat de behoeftes zijn van de cliënt en vervolgens met elkaar en de cliënt samenwerken om tot de complete beelden te komen. In de debriefing bespreekt de groep zowel het proces als het gedrag gedurende het spel in relatie tot het overkoepelende doel.

Specificaties

Aantal spelers :                 16+

Speeltijd :                           60 minuten (inclusief 30 minuten reflectie)

Materiaal :                          Set van 9 puzzels van elk 9 stukjes.

Belangrijke kwesties

  • Ontwikkelen van een goede strategie voor samenwerking en het benoemen van de juiste acties, structuur en gedrag om de opdracht tot een succes te brengen.
  • Bespreken van concepten als leiderschap, onderhandelen en samenwerken in het licht van de behoeftes van de client.

Resultaten

  • Begrijpen welke stappen genomen moeten worden om de behoeftes voor een succesvolle verandering vast te stellen.
  • Hoe werkt de groep samen.
  • Hoe moeten we veranderen op het gebied van samenwerking om productiviteit te verhogen.

Ervaring

De spelers proberen eerst om de beelden te maken door stukjes te ruilen met de andere teams. Zodra ze door hebben dat ze dit niet zelf kunnen oplossen gaan ze op zoek naar een nieuwe strategie of gaan ze terug naar de cliënt om vragen te stellen. Op het eind komen ze er achter dat dit proces veel tijd in beslag heeft genomen omdat ze aan de opdracht zijn begonnen op basis van aannames en de tijd niet efficiënt of effectief hebben besteed. Gedurende de debriefing zal worden besproken hoe vergelijkbare situaties in de praktijk voorkomen kunnen worden.

Overcooked

Overcoocked is een coöperatieve multi-player game.

Met je team run je keuken van een restaurant. De kwaliteit van leidinggeven, samenwerking en communicatie heeft direct invloed op de tevredenheid van je klanten.

Hoe geef je leiding? Hoe verdeel je de werkzaamheden? Hoe stem je de verschillende processen op elkaar af?

In de game kunnen (aspirant) leidinggevenden experimenteren met verschillende stijlen van leidinggeven en kunnen medewerkers oefenen met verschillende samenwerkingsvormen en communicatiestijlen.

 

 

Play your Strengths

Competenties
Samenwerken, teamontwikkeling en zelfsturing

Doel
Het doel van deze workshop is de samenwerking binnen een team te verbeteren. Dit doen we door talenten, persoonlijke kwaliteiten en sterke kanten van verschillende teamleden te identificeren en te onderzoeken hoe deze optimaal kunnen worden ingezet binnen het team.

Omschrijving
Deze workshop is ontwikkeld door de Deense organisatieadviseur Mads Bab en is gebaseerd op inzichten uit de positieve psychologie en het sociaal constructivisme. Met behulp van Lego Serious Play bouwen de deelnemers constructies die inzichtelijk maken wanneer verschillen de teamleden ‘op hun best’ zijn en hoe talenten, kwaliteiten en sterke kanten van verschillende teamleden kunnen worden gecombineerd tot een zo sterk mogelijk team.

Toepassing
Training/workshop

Duur
90 minuten

Aantal deelnemers
5 – 25 personen

Ontwikkelaar
Mads Bab

 

Team Up

Competenties
Samenwerken en teamontwikkeling

Doel
In een team van vier personen ga je een aantal uitdagingen aan en worden verschillende onderdelen van effectief samenwerken benadrukt.

Omschrijving 
In een mutiplayer adventure game probeer je als team een gezamenlijk doel te bereiken. Om dat doel te bereiken moeten problemen worden opgelost en uitdagingen het hoofd worden geboden. Daarbij is het van belang om effectief samen te werken, (gedeeld) leiderschap te tonen, taken te verdelen en af te stemmen en helder te communiceren. Tijdens het spelen van de game worden tal van statistieken geregistreerd die inzicht geven in de door het team toegepaste strategieen en de sterke en zwakke kanten van het team. Op basis van die statistieken wordt vervolgens gereflecteerd op factoren die de samenwerking bevorderen en belemmeren. Vervolgens worden verbeterpunten geformuleerd die in de dagelijkse samenwerking binnen het team kunnen worden toegepast.

 

Toepassing
Training/workshop

Duur
120 minuten

Aantal deelnemers
max. 8 personen (max. 20 op aanvraag)

Ontwikkelaar
The Barn in samenwerking met de Technische Universiteit Delft en Accenture

Wilt u meer informatie over Team Up? Mail dan naar info@sigalab.nl

ArrA

Competenties
Samenwerken, teamontwikkeling en zelfsturing

Doel
Het doel van deze workshop is de samenwerking en communicatie binnen een team te verbeteren. Dit doen we door een game te spelen waarbij het team onder hoge druk een gezamenlijk doel moet bereiken om vervolgens systematisch verbeterpunten te identificeren en deze in de volgende ronde toe te passen.

Omschrijving
De game is een combinatie van een escape room en een adventure game. De deelnemers betreden een tempel en per abuis wordt het beveiligingsmechanisme in werking gezet. Alleen door effectief samen te werken kan het team de tempel tijdig verlaten en voorkomen dat de tempel instort.

Toepassing
Training/Workshop

Duur
120 minuten

Aantal deelnemers
5 – 10 personen

Ontwikkelaar
NHL Hogeschool: Arjan van Vliet, Ralph Schaafsma, Djoerd Hiemstra

Artemis

Artemis, een Serious Game voor samenwerking en reflectiemethodiek.

‘Artemis’ simuleert een ervaring waarbij de spelers onder hoge druk een bepaalde missie moeten volbrengen. Gedurende deze missie komen de spelers er achter dat ze goed moeten leren samenwerken om tot een succes te komen. Alleen als de spelers een goede strategie ontwikkelen waarbij alle kwaliteiten binnen het team worden benut en alle communicatiekanalen helder zijn opgezet zal het team in staat zijn om de missie te volbrengen.

De spelers krijgen aan het begin van de workshop een korte uitleg over het spel zelf en alle middelen die ze mogen gebruiken. Na deze uitleg mogen de spelers aan de hand van een heldere methodiek de verschillende rollen verdelen die zij gedurende het spel gaan vervullen. De ervaring gedurende het spel zal tijdens de reflectie rondes worden besproken om de spelers inzichten te geven in hun eigen handelen en hoe ze zich verhouden tot het team.

Specificaties

Aantal spelers :                 6

Speeltijd :                           120 minuten (2 speelrondes van elk 15 minuten)

Materiaal :                          6 laptops, Artemis software, Reflectieformulieren

Belangrijke kwesties

  • Ontwikkelen van een goede strategie voor samenwerking en het benoemen van de juiste acties, structuur en gedrag om de opdracht tot een succes te brengen.
  • Structuur aanbrengen in de communicatiekanalen en het inzichtelijk maken van de informatiestromen binnen het team.

Resultaten

  • Begrijpen hoe het eigen handelen bijdraagt aan het resultaat van een actie.
  • Hoe werkt de groep samen.
  • Begrijpen hoe de verschillende persoonlijkheden binnen het team interactie hebben en hoe ze hier op in kunnen spelen..

Ervaring

Het belang van een goede strategie is niet meteen vanaf het begin duidelijk. Hierdoor ervaren spelers in de eerste ronde een aantal moeilijkheden die gedurende de reflectie de basis vormen om naar het eigen handelen te kunnen kijken. De speler vertalen de resultaten van de reflectie naar concreet gedrag en krijgen de kans om hier mee te experimenteren tijdens de tweede ronde. De laatste reflectie legt de focus op een hoger niveau door de speler niet alleen naar het eigen handelen te laten kijken, maar hier ook het aspect van de dynamiek van de groep aan toe te voegen.