Keep Talking

Keep Talking, een Serious Game voor communicatie en leiderschap.

‘Keep Talking’ simuleert een ervaring waarbij spelers onder hoge druk problemen moeten oplossen. Door de korte duur per speelronde komen speler er snel achter dat ze keuzes moeten maken en een heldere strategie moeten formuleren om de opdracht in het spel tot een goed einde te brengen. Wie neemt binnen het team de verantwoordelijkheid voor het proces en hoe stuur je de mensen aan die jou kunnen helpen.

In teams van 6 deelnemers spelen steeds 3 spelers het spel en de andere 3 observeren de situatie. Na elke ronde volgt er een reflectie met als doel om naar het eigen gedrag te kijken en met concrete verbeteringen te komen voor de volgende ronde.

Specificaties

Aantal spelers :                 6 – 12

Speeltijd :                           120 minuten (speelrondes van 10 minuten, waarvan 5 spelen en 5 reflecteren).

Materiaal :                          Per groep 1x een laptop met de software, reflectieformulieren.

Belangrijke kwesties

  • Een goede balans vinden tussen een mensgerichte en taakgerichte benadering.
  • Een heldere communicatievorm kiezen waardoor spelers snel hun problemen duidelijk kunnen maken.
  • Een goede taakverdeling om alle problemen binnen de gestelde tijd op te lossen.

Resultaten

  • Inzicht in het eigen handelen als leider en als lid van het team.
  • Een voorbeeld krijgen van hoe een mensgerichte en taakgerichte leider er in de praktijk uit ziet.
  • Ervaren wat het effect is van verschillende communicatievormen.

Ervaring

Speler ervaren door de aanwezig timer en geluid in het spel direct vanaf het begin sterke druk om de gegeven puzzels op te lossen. Deze druk zorgt er echter ook voor de speler er voor kiezen om hun team vrij direct aan te sturen. Deze interactie maakt het tijdens de reflectie mogelijk om met de spelers te praten over wat hun geprefereerde stijl is en hoe ze hun gedrag kunnen aanpassen op dat van anderen. Alleen door het maken van een heldere taakverdeling en een goede communicatievorm kan het spel binnen de tijd tot een goed einde worden gebracht.