Little Sod

Little Sod, een Serious Game verandermanagement

Little Sod simuleert een ervaring waarbij de speler een kind van 4 ontmoeten die graag wil dat zijn kinderopvang gaat veranderen. Gedurende deze workshop moeten spelers een probleemanalyse maken en uiteindelijk werken aan een verbeterplan. Dit plan moet vervolgens gepresenteerd worden aan de 4 jarige opdrachtgeven. Dit proces leert de spelers te denken vanuit de klant en een complex probleem te analyseren vanuit het perspectief van verschillende stakeholders.

Tijdens de workshop werken de spelers in teams die met elkaar in competitie zijn om de opdracht binnen te halen. De spelers krijgen de beschikking over knip en plak materiaal om een presentatie voor te bereiden. Gedurende de workshop zijn er facilitators aanwezig die verschillende rollen vervullen zoals de ouders van het kind of de directeur van de opvang waar de spelers vragen aan kunnen stellen.

Specificaties

Aantal spelers :                 15 – 25

Speeltijd :                           240 minuten

Materiaal :                          Oude tijdschriften, knip en plak materiaal, rol omschrijvingen

Belangrijke kwesties

  • Maken van een goede stakeholder analyse waarin alle belangen en zorgen worden meegenomen..
  • Inleven in de klant en leren om te communiceren met een bijzondere opdrachtgever.

Resultaten

  • Het opstellen van een gestructureerd veranderplan toegespitst op de opdrachtgever
  • Stakeholder analyse maken.
  • Bedenken van creatieve oplossingen voor een complex probleem.

Ervaring

Hoewel de situatie in eerste instantie helder lijkt, komen de speler er snel achter dat alle stakeholders eigenlijk iets anders willen en dat al deze behoeftes moeilijk met elkaar te verenigen zijn. Spelers moeten durven om vragen te stellen om alle informatie boven tafel te krijgen. De grootste stap is niet alleen om al deze informatie samen te brengen maar ook om dit vervolgens te vertalen naar een veranderplan en een presentatie die aansluiten bij de belevingswereld van de opdrachtgever. Een vier jarig kind kan nog niet lezen en schrijven en de spelers zullen zich hier dan ook op aan moeten passen.