The Big Picture

The Big Picture, een Serious Game voor verandermanagement en klantcontact.

‘The Big Picture’ simuleert een proces waarbij spelers moeten samenwerken met elkaar en de cliënt om zo snel mogelijk tot een serie van complete beelden te komen. Al deze beelden bestaan uit 9 losse stukjes en hebben een illustratie en boodschap die aansluit bij het overkoepelende doel. Deze boodschappen kunnen tijdens de reflectie besproken worden.

De spelers worden verdeelt in kleine groepjes van 2 tot 5 spelers en ontvangen per groep een set van 9 willekeurig losse stukjes. De spelers krijgen een vage omschrijving van de cliënt over het doel. De spelers moeten analyseren wat de behoeftes zijn van de cliënt en vervolgens met elkaar en de cliënt samenwerken om tot de complete beelden te komen. In de debriefing bespreekt de groep zowel het proces als het gedrag gedurende het spel in relatie tot het overkoepelende doel.

Specificaties

Aantal spelers :                 16+

Speeltijd :                           60 minuten (inclusief 30 minuten reflectie)

Materiaal :                          Set van 9 puzzels van elk 9 stukjes.

Belangrijke kwesties

  • Ontwikkelen van een goede strategie voor samenwerking en het benoemen van de juiste acties, structuur en gedrag om de opdracht tot een succes te brengen.
  • Bespreken van concepten als leiderschap, onderhandelen en samenwerken in het licht van de behoeftes van de client.

Resultaten

  • Begrijpen welke stappen genomen moeten worden om de behoeftes voor een succesvolle verandering vast te stellen.
  • Hoe werkt de groep samen.
  • Hoe moeten we veranderen op het gebied van samenwerking om productiviteit te verhogen.

Ervaring

De spelers proberen eerst om de beelden te maken door stukjes te ruilen met de andere teams. Zodra ze door hebben dat ze dit niet zelf kunnen oplossen gaan ze op zoek naar een nieuwe strategie of gaan ze terug naar de cliënt om vragen te stellen. Op het eind komen ze er achter dat dit proces veel tijd in beslag heeft genomen omdat ze aan de opdracht zijn begonnen op basis van aannames en de tijd niet efficiënt of effectief hebben besteed. Gedurende de debriefing zal worden besproken hoe vergelijkbare situaties in de praktijk voorkomen kunnen worden.