Tag Archives: Games

ArrA

Competenties
Samenwerken, teamontwikkeling en zelfsturing

Doel
Het doel van deze workshop is de samenwerking en communicatie binnen een team te verbeteren. Dit doen we door een game te spelen waarbij het team onder hoge druk een gezamenlijk doel moet bereiken om vervolgens systematisch verbeterpunten te identificeren en deze in de volgende ronde toe te passen.

Omschrijving
De game is een combinatie van een escape room en een adventure game. De deelnemers betreden een tempel en per abuis wordt het beveiligingsmechanisme in werking gezet. Alleen door effectief samen te werken kan het team de tempel tijdig verlaten en voorkomen dat de tempel instort.

Toepassing
Training/Workshop

Duur
120 minuten

Aantal deelnemers
5 – 10 personen

Ontwikkelaar
NHL Hogeschool: Arjan van Vliet, Ralph Schaafsma, Djoerd Hiemstra

Artemis

Artemis, een Serious Game voor samenwerking en reflectiemethodiek.

‘Artemis’ simuleert een ervaring waarbij de spelers onder hoge druk een bepaalde missie moeten volbrengen. Gedurende deze missie komen de spelers er achter dat ze goed moeten leren samenwerken om tot een succes te komen. Alleen als de spelers een goede strategie ontwikkelen waarbij alle kwaliteiten binnen het team worden benut en alle communicatiekanalen helder zijn opgezet zal het team in staat zijn om de missie te volbrengen.

De spelers krijgen aan het begin van de workshop een korte uitleg over het spel zelf en alle middelen die ze mogen gebruiken. Na deze uitleg mogen de spelers aan de hand van een heldere methodiek de verschillende rollen verdelen die zij gedurende het spel gaan vervullen. De ervaring gedurende het spel zal tijdens de reflectie rondes worden besproken om de spelers inzichten te geven in hun eigen handelen en hoe ze zich verhouden tot het team.

Specificaties

Aantal spelers :                 6

Speeltijd :                           120 minuten (2 speelrondes van elk 15 minuten)

Materiaal :                          6 laptops, Artemis software, Reflectieformulieren

Belangrijke kwesties

 • Ontwikkelen van een goede strategie voor samenwerking en het benoemen van de juiste acties, structuur en gedrag om de opdracht tot een succes te brengen.
 • Structuur aanbrengen in de communicatiekanalen en het inzichtelijk maken van de informatiestromen binnen het team.

Resultaten

 • Begrijpen hoe het eigen handelen bijdraagt aan het resultaat van een actie.
 • Hoe werkt de groep samen.
 • Begrijpen hoe de verschillende persoonlijkheden binnen het team interactie hebben en hoe ze hier op in kunnen spelen..

Ervaring

Het belang van een goede strategie is niet meteen vanaf het begin duidelijk. Hierdoor ervaren spelers in de eerste ronde een aantal moeilijkheden die gedurende de reflectie de basis vormen om naar het eigen handelen te kunnen kijken. De speler vertalen de resultaten van de reflectie naar concreet gedrag en krijgen de kans om hier mee te experimenteren tijdens de tweede ronde. De laatste reflectie legt de focus op een hoger niveau door de speler niet alleen naar het eigen handelen te laten kijken, maar hier ook het aspect van de dynamiek van de groep aan toe te voegen.

 

Keep Talking

Keep Talking, een Serious Game voor communicatie en leiderschap.

‘Keep Talking’ simuleert een ervaring waarbij spelers onder hoge druk problemen moeten oplossen. Door de korte duur per speelronde komen speler er snel achter dat ze keuzes moeten maken en een heldere strategie moeten formuleren om de opdracht in het spel tot een goed einde te brengen. Wie neemt binnen het team de verantwoordelijkheid voor het proces en hoe stuur je de mensen aan die jou kunnen helpen.

In teams van 6 deelnemers spelen steeds 3 spelers het spel en de andere 3 observeren de situatie. Na elke ronde volgt er een reflectie met als doel om naar het eigen gedrag te kijken en met concrete verbeteringen te komen voor de volgende ronde.

Specificaties

Aantal spelers :                 6 – 12

Speeltijd :                           120 minuten (speelrondes van 10 minuten, waarvan 5 spelen en 5 reflecteren).

Materiaal :                          Per groep 1x een laptop met de software, reflectieformulieren.

Belangrijke kwesties

 • Een goede balans vinden tussen een mensgerichte en taakgerichte benadering.
 • Een heldere communicatievorm kiezen waardoor spelers snel hun problemen duidelijk kunnen maken.
 • Een goede taakverdeling om alle problemen binnen de gestelde tijd op te lossen.

Resultaten

 • Inzicht in het eigen handelen als leider en als lid van het team.
 • Een voorbeeld krijgen van hoe een mensgerichte en taakgerichte leider er in de praktijk uit ziet.
 • Ervaren wat het effect is van verschillende communicatievormen.

Ervaring

Speler ervaren door de aanwezig timer en geluid in het spel direct vanaf het begin sterke druk om de gegeven puzzels op te lossen. Deze druk zorgt er echter ook voor de speler er voor kiezen om hun team vrij direct aan te sturen. Deze interactie maakt het tijdens de reflectie mogelijk om met de spelers te praten over wat hun geprefereerde stijl is en hoe ze hun gedrag kunnen aanpassen op dat van anderen. Alleen door het maken van een heldere taakverdeling en een goede communicatievorm kan het spel binnen de tijd tot een goed einde worden gebracht.