Peer Consultancy

Peer Consultancy

Peer Consultancy is een simulatiegame voor studenten van de masteropleiding  Serious Gaming.  De simulatiegame is bedoeld als kickstarter voor het praktijkproject in semester 2.

Leerdoel

In semester 2 doe je een individueel praktijkproject waarbij je voor een opdrachtgever uit het werkveld met behulp van een bestaande serious game  (een ‘off the shelf game’ ) een interventie uitvoert om een verandering in inzicht, kennis, vaardigheden, attitudes, competenties, gedachten, gevoelens of gedrag te bewerkstelligen.

Het leerdoel van deze praktijkopdracht is om je bekwamen in de rol van learning architect, gaming facilitator en learning interpreter. Je bereidt een serious-gaming-interventie voor, voert de interventie uit en evalueert de interventie. Je ontwerpt in dit semester dus niet zelf een game, maar voert een interventie uit met een bestaande serious game.

Deze Peer Consultancy simulatiegame helpt je bij het voorbereiden van je interventieproject. Als je alle stappen in deze simulatie hebt doorlopen ben je klaar om je interventie in de praktijk uit te voeren.

Is het een simulatie of is het echt?

In deze simulatie speel jij een rol die zeer dicht bij de werkelijkheid ligt: jij bent een student aan de masteropleiding Serious Gaming en je hebt de opdracht om in de praktijk een serious-gaming-interventie voor te bereiden en uit te voeren.

Ook de producten die je in het kader van deze simulatie moeten maken zijn realistisch: je hebt deze producten ook daadwerkelijk nodig voor jouw praktijkproject. Geef dus in deze simulatiegame geen fictieve antwoorden, maar geef aan wat je daadwerkelijk van plan bent om te gaan doen in jouw praktijkproject in semester 2.

In deze simulatie doorloop je acht opeenvolgende stappen. In elke stap maak je een deelproduct. Op ieder deelproduct krijg je feedback. Als je alle stappen hebt doorlopen, beschik je over een goed doordacht projectplan voor je praktijkproject.

Ga er van uit dat je voor iedere stap in deze simulatie, dus voor ieder deelproduct, gemiddeld één dagdeel nodig hebt; de eerste opdracht is wat lichter, de laatste opdracht is wat zwaarder. Je kunt de simulatie in je eigen tempo doorlopen. Een normaal tempo is één of twee opdrachten per week. Zorg in ieder geval dat je vóór uiterlijk 1 april alle opdrachten hebt uitgevoerd.

Let’s Play!

Om te beginnen: