DBE PEERFEEDBACK SPRINT: INTRODUCTIE

DBE3

INTRODUCTIE
Lees onderstaande instructie alvast ter voorbereiding op de speeldag.

Jouw rol
Het is september 2019. Je bent als pedagoog werkzaam bij de afdeling Kennis & Innovatie van de GGD Groningen. In deze functie werk je aan onderzoeks- en adviesprojecten voor interne en externe opdrachtgevers.

Jouw afdelingshoofd
Het hoofd van jouw afdeling is Lia van Vliet. Opdrachten voor de afdeling komen normaalgesproken bij Lia binnen. Lia verdeelt de opdrachten vervolgens onder de medewerkers. Het definitieve resultaat van het werk dien je ook weer bij Lia in.

Jouw afdeling
Jouw afdeling bestaat uit een groep ervaren en hoogopgeleide medewerkers die veelal in teams van wisselende samenstelling aan onderzoeks- en adviesprojecten werken.

Telewerken
Telewerken is de norm bij GGD Groningen. De medewerkers van het team werken op verschillende locaties. Samenwerking vindt voor een belangrijk deel online plaats via het interne collaboratieplatform PeerGrade.

BDE Peerfeedback Sprint
Sinds een half jaar werkt de afdeling Kennis & Innovatie bij grotere opdrachten met de zogenaamde DBE Peerfeedback Sprint methode. Dit is een ‘rapid exploration methode’, waarbij meerdere medewerkers binnen één dagdeel een snelle verkenning van een vraagstuk uitvoeren. De methode wordt gebruikt om onderzoeks- en adviesprojecten voor te bereiden.

De methode houdt in dat verschillende teams van elk 3 personen, onder aansturing van een ‘DBE Sprint Master’,
(a) onafhankelijk van elkaar dezelfde reeks deelopdrachten uitvoeren,
(b) elkaar na afronding van elke deelopdracht peerfeedback op de conceptversie van hun deelopdracht geven en
(c) deze feedback vervolgens verwerken in de definitieve versie van hun opdracht.

Bij de DBE Peerfeedback Sprint methode zijn er drie verschillende rollen:

 • Het Afdelingshoofd: Het afdelingshoofd fungeert als intermediair tussen de opdrachtgever en de medewerkers van de afdeling. Deze rol wordt in de simulatiegame gespeeld door Lia van Vliet.
 • De DBE Sprint Master: De sprint master organiseert het proces, zet de deelopdrachten uit en stelt de deadlines. Deze rol wordt gespeeld door Vincent Hopmans.
 • De Medewerkers: De medewerkers werken in teams van 3 personen aan het uitvoeren van de deelopdrachten en geven elkaar als team feedback op conceptversies van hun deelopdrachten. Deze rol wordt gespeeld door jou en je medestudenten. Elk team bepaalt zelf de onderlinge taakverdeling. Een gebruikelijke taakverdeling is:
  • Een online communicator: onderhoudt de communicatie met de sprint master en de andere teams via PeerGrade.
  • Een writer: schrijft de conceptversies van de in te dienen stukken.
  • Een desk researcher: zoekt informatie op internet.

Bedenk alvast welke taak jij het liefst op je zou willen nemen binnen louw team: online communicator, writer, of desk researcher.

Let’s Play!

Als je de instructie hebt gelezen, de vragenlijst hebt ingevuld en hebt nagedacht over jouw favoriete taak, dan ben je klaar voor de speeldag. Deze vindt plaats op:

 • dinsdag 3 september 2019 in Groningen of
 • donderdag 5 september in Zwolle.

Alvast heel veel plezier gewenst!

Start de game.