DBE PEERFEEDBACK SPRINT HRM

Download hier de docentenhandleiding DBE Peerfeedback Sprint

DBE3

DBE Peerfeedback Sprint HRM is een simulatiegame voor HRM bachelor-studenten.

Doel van de simulatiegame
De simulatie game is bedoeld als verkenning van praktijkgericht ontwerponderzoek. In een simulatie van vijf dagen maak je kennis met de opeenvolgende stappen in een ontwerpproces. De game is bedoeld als een eerste verkenning. De kennis en inzichten die je opdoet in de game gebruik je vervolgens in het praktijkproject dat je in de periode daarna gaat uitvoeren.

Storyline
In game speel jij de rol van ontwerper bij TNO HR-services, een groot en gerenommeerd onderzoeks- en consultancybureau dat dat HR-oplossingen op maat voor klanten ontwikkelt. Het hoofd van jouw afdeling heeft jou en je collega’s de komende vijf dagen vrij geroosterd om een ‘design sprint’ uit te voeren, met als doel een concept voor een innovatieve HR-oplossingen voor het MKB te ontwikkelen.

Opdrachten
De simulatiegame bestaat uit vijf ronden, iedere dag speel je één ronde. In iedere ronde doorloop je één stap van ontwerpproces. De instructies voor iedere stap ontvang je aan het begin van iedere dag van de ‘sprint master’.

 • Ronde 1 – Empathize: leef je in in de klant en de gebruiker van je product.
 • Ronde 2 – Define: formuleer je probleemstelling.
 • Ronde 3 – Ideate: bedenk mogelijke oplossingen.
 • Ronde 4 – Prototype: maak een concept van je ontwerp.
 • Ronde 5 – Pitch: presenteer je concept.

Online Professionele Consultatie: Peerfeedback
In de simulatiegame voer je de vijf ontwerpstappenstappen individueel uit. Maar je werkt samen met collega’s om door middel van professionale consultatie elkaars werk steeds te verbeteren. Hierbij maak je gebruik van een online collaboratiesysteem waarin je elkaar peerfeedback geeft. Dit werkt als volgt:

 • Iedere ronde ontvang je van de ‘sprint master’, via het online collaboratiesysteem PeerGrade, de instructies voor de ontwerpstap die je in die ronde gaat uitvoeren.
 • Iedere speler ontvangt dezelfde instructies en doorloopt tegelijkertijd dezelfde ontwerpstappen, maar iedereen werkt indivdueel aan zijn/haar eigen ontwerp.
 • Voor iedere ontwerpstap heb je (m.u.v. ronde 1 en 5) ongeveer 5 uur de tijd. Je maakt steeds een conceptversie van het product van iedere ontwerpstap. Dit kan een tekst, een tekening, een foto of een video zijn. Als je je conceptversie klaar hebt dan dien je dit in via PeerGrade.
 • PeerGrade stuurt jouw conceptversie vervolgens automatisch door naar twee van je medespelers en stuurt de conceptversies van twee van jouw medespelers door naar jou.
 • Jouw medespeler geven vervolgens online feedback op jouw conceptversie, aan de hand van een bijgeleverd feedbackformulier. Jij geeft op jouw beurt peerfeedback op de conceptversie van jouw medespelers. Voor het geven en ontvangen van de feedback heb je iedere ronde ongeveer 2 uur de tijd (m.u.v. ronde 1 en 5).
 • De feedback die hebt ontvangen verwerk je vervolgens in de daaropvolgende ontwerpstap.

Overzicht
In onderstaande tabel is het verloop van de simulatiegame schematisch weergegeven.

Maandag: Ronde 1 – Empathize
15 min Start: Klassikale start van de game
60 min Uitvoering stap 1: Empathize
30 min Geven en ontvangen peerfeedback
15 min Voorbereiden presentaties
15 min Klassikale presentaties producten stap 1
15 min Klassikale debriefing ronde 1
 
Dinsdag: Ronde 2 – Dig Deeper & Define
5 uur Uitvoeren stap 2: Dig Deeper & Define
2 uur Geven en ontvangen peerfeedback stap 2
 
Woensdag: Ronde 3 – Ideate
5 uur Uitvoeren opdracht 3: Ideate
2 uur Geven en ontvangen peerfeedback opdracht 3
 
Donderdag: Ronde 4 – Prototype
5 uur Uitvoeren opdracht 4: Protoype
2 uur Geven en ontvangen peerfeedback opdracht 4
Vrijdag: Ronde 5 – Pitch
90 min Voorbereiden pitch
1 uur Klassikale pitches en prijsuitreiking
30 min Klassikale debriefing game

Prototype
De simulatiegame die je gaat spelen is een prototype. Het is onderdeel van een pilot waarin we ervaring opdoen met de toepassing van simulaties in het onderwijs. Om de simulatiegame te kunnen evalueren willen we je vragen om vooraf een korte vragenlijst in te vullen waarin je aangeeft wat je verwachtingen zijn. Na afloop zullen we je wederom vragen een korte vragenlijst in te vullen waarin je aan kunt geven wat je van de simulatie vond.

Als je vragen hebt over de simulatiegame of als je het gevoel hebt dat er iets niet goed werkt, mail dan naar djoerd.hiemstra@nhlstenden.com of bel 058-2511528.

Start
Klik op onderstaande link om naar de vragenlijst te gaan. Aan het eind van de vragenlijst start de introductie van de game. Als je de introductie van de game hebt doorlopen ben je klaar met de voorbereiding voor de eerste speeldag.

Naar de vragenlijst

 

N.B.: Je kunt ook de volgende link kopiëren en deze in je browservenster plakken: https://survey.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_bvFkzRlnxP8Sg9T